Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

A Wekerle Sándor Alapkezelő a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 168 000 000 Ft. Jelen pályázati felhívás keretében maximum 30 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

A támogatás célja azon kiváló, magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók ösztöndíjban részesítése:
akik tudományos fokozatukat (PhD/DLA) maximum 8 éve szerezték meg, valamint 45 évnél fiatalabbak (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva),
kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtanak,
aktívan részt vesznek egy adott kutatási projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen,
vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat.

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók 16 hónapra pályázhatnak.

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.

Az ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra.

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@wekerle.gov.hu, illetve az informatikai rendszeren keresztül.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu

További népszerű pályázatok és pályázati hírek