Tehetséghidak Program – TÁMOP-3.4.5-12

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

A Tehetséghidak kiemelt projekt – az iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítés és tehetséggondozás feltételrendszerének javításával – meg kívánja teremteni a tehetséges gyerekekkel, fiatalokkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás hosszú távú, ágazatközi együttműködésen alapuló feltételeit.

A pályázat kedvezményezettjei

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

Pályázatot nyújthatnak be országos hatókörű

 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
 • Egyesület
 • Egyházak, egyházi intézmények
 • Egyház,
 • Egyházi intézmény,
 • Egyéb egyházi szervezet
 • Alapítványok
 • Közalapítvány,
 • Közalapítvány önálló intézménye,
 • Egyéb alapítvány
 • Egyesülés (KSH 591)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)

Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási szerződést nem írja alá.

A jelen kiemelt projekt felhívás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

A pályázat leírása

A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje

A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve .pdf, .tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.

A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. A jelen útmutató 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.

A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (2. számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.4.5-12 Tehetséghidak

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület címzést kell feltüntetni.

Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a projektjavaslat személyes benyújtására lehetőség nincs.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.4.5-12 Tehetséghidak), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg az adatmentés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.

A pályázat határideje

2012. június 5-től 2012. július 5-ig lehetséges.

Kapcsolat

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

A pályázati kiírás letöltése

Tehetséghidak Program – TÁMOP-3.4.5-12