Tudományos pályázat a villányi Somsich-hegy természeti és tájképi értékeinek megőrzése témában

A Szegő Ferenc Emlékalapítvány pályázatot hirdet természettudományi felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi illetve főiskolai hallgatók számára, szakdolgozati, illetve TDK vagy egyéb más célú elemző tanulmány, akcióprogram, intézkedési terv elkészítésére a következő környezetvédelmi témakörben: “Nehézségek a villányi Somsich-hegy természeti és tájképi értékeinek megőrzése során”.

A pályázat célja

A környezetgazdálkodás döntéseit a lehető legalacsonyabb szinten, az elvégezendő feladatokhoz legközelebb kell meghozni, tehát érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének. Mindezt az önkormányzatiság elve testesíti meg. A helyi környezeti, természeti értékek védelméért elsősorban az önkormányzatok – vagyis a helyi közösség a felelős. A helyi szinten keletkező ártalmak jó része helyben kezelhető lehet, sőt a megelőzés, a védelem is megszervezhető. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi közszolgáltatások körébe vonja többek között az épített és természeti környezet védelmét, a közösségi tér és a közművelődés, és az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtését. A fejlesztési tervezés, a jövőkép meghatározása a helyi társadalom, illetve az önkormányzat feladata, amit a legszélesebb szakmai körök bevonásával kell végrehajtani.

A pályázók köre

Felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi illetve főiskolai hallgatók

A pályázat leírása

A pályázók munkáit november 30-ig, nyomtatásban várjuk az Alapítvány postacímére (1011 Budapest, Corvin tér 12).

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A pályázat beérkezését követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályaművek beérkezéséről a pályázót e-mailben értesítjük.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma által felkért szakértők Huszerl József, Pável Áron, Kádár Zsuzsa, Dufek Éva, illetve Villány város kijelölt képviselője bírálják el 2012. december 15-ig. A pályázókat az eredményről az alapítvány honlapján és e-mailen értesítjük.

A pályázat határideje

2012.11.30.

Kapcsolat

További információk
levélben: 1011 Budapest, Corvin tér 12.
e-mailben: szfa2011@gmail.com
honlap: www.szfea.hu
telefonon: 06-30/221-7144

A pályázat honlapja

Tudományos pályázat a villányi Somsich-hegy természeti és tájképi értékeinek megőrzése témában

További népszerű pályázatok és pályázati hírek