Pályázat “Az év ökoturisztikai létesítménye” címre

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai Főosztálya – együttműködésben a Magyar Turizmus Zrt.-vel (MT Zrt.) – pályázatot ír ki “Az év ökoturisztikai létesítménye” cím elnyerésére.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik megmérettessenek kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján. A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőjének elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.

A pályázat kedvezményezettjei

A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:

  • ökoturisztikai látogatóközpontok
  • tanösvények

A pályázat leírása

Mitől látogató- és családbarát egy ökoturisztikai létesítmény?
Látogatóbarátnak tekinthető az az ökoturisztikai létesítmény, amely az elsődleges cél, a természeti és táji örökség megőrzése mellett történő bemutatáson túl, a látogatók igényeit is figyelembe veszi, tervezése és működtetése a kereslet ismeretében zajlik. Ezek a létesítmények infrastruktúrájukat tekintve, felszereltségben és a szolgáltatásokban is a látogatók alapvető elvárásainak megfelelően lettek kialakítva, a természeti örökség bemutatása élményszerűen történik. Mindez a látogatói megelégedettséget szolgálja, ami a látogatás eredményességéhez, a látottak befogadásához is hozzájárul.
A családbarát bemutatóhelyek célzottan a gyerekeknek szóló bemutatással is rendelkeznek, emellett a helyszín kialakítása úgy történt meg, hogy az a kisgyermekes családok számára is kényelmes ott-tartózkodást nyújtson.

Egy szervezet kategóriánként egy létesítménnyel pályázhat.
A 2010. és/vagy 2011. évi pályázaton I-III. helyezést elért ökoturisztikai létesítménnyel csak abban az esetben lehet pályázni, ha az előző pályázatok elbírálása óta lényegi fejlesztés történt a bemutatóhelyen. Ezt a pályázati adatlap “Új fejlesztések” rovatában kell kifejteni.
Melyek a cím elnyerésének szakmai feltételei?
A címet csak azok a létesítmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az ökoturizmus alapelveinek, vagyis
– a bemutatás alapvetően a természeti vonzerőkön alapul;
– a természeti-kulturális erőforrások fenntartható használata jellemzi;
– a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, a terület értékeinek alapos és élményszerű megismerését teszi lehetővé;
– tudatosan oktató és szemléletformáló szerepe van, a látogatókat igyekszik meggyőzni a természeti örökség megőrzésének fontosságáról;
– bővítik a helyi termékek és szolgáltatások iránti keresletet a létesítmény üzemeltetése során, illetve a látogatók számára kínált szolgáltatások keretében;
– hasznot hoz a helyi közösség számára, ugyanakkor bevételei egy része a turisztikai vonzerőt jelentő természeti örökség megőrzését szolgálja.

A cím elnyerésének további szempontjai a következők:
– a részvétel a turisztikai szolgáltatókkal való együttműködésben: TDM-szervezet keretében, vagy ha nincs, attól függetlenül;
– az esélyegyenlőség érvényesítése: a foglalkoztatottak és vendégek körében a fogyatékos emberek és szociálisan rászorulók részvételét ösztönző intézkedések.

Az ökoturizmus alapelveinek való megfelelésről a pályázóknak a pályázati adatlapon kell számot adni.
A látogató- és családbarát jelleg megítélésének szempontrendszerét – amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott pályázatok pontozása történik – az 1–2. melléklet tartalmazza.

Milyen formában és határidővel kell beadni a pályázatot?
A pályázati adatlapot a 3. melléklet tartalmazza, illetve letölthető az alábbi honlapokról:
– VM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság -www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus;
– NGM Turisztikai Főosztály – kormany.hu/ngm.gov.hu;
– MT Zrt. – www.itthon.hu/szakmai-oldalak/felhivasok-palyazatok

A kitöltött pályázati adatlapot kizárólag e-mailben, csatolt állományként szükséges továbbítani az alábbi címre:
– henrietta.dosa@vm.gov.hu (Dósa Henrietta – vezető-tanácsos, VM, Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály).

Az állomány nevét kérjük a következőképpen képezze (ékezetes betűk nélkül):
szervezet rövid neve_pályázati kategória neve (pl. BNPI_tanosveny.doc vagy .pdf)
A pályázathoz csatolható egy darab kiadvány elektronikus verziója, amely az adott ökoturisztikai létesítményt mutatja be.
A pályázat beadásának határideje: 2012. július 31.
A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek egy-egy delegáltjából álló szakmai munkacsoport bírálja el. A munkacsoport a bírálatba egy, a pályázat témájában jártas külsős szakértőt is bevonhat.
Az elbírálás két szakaszból áll, melyek a következők:
1. szakasz (előzetes értékelés): az ökoturizmus alapelveinek való megfelelés értékelése a beadott pályázati adatlap alapján. Azok a pályázatok, amelyek az 50 pontból nem érnek el legalább 35-öt, a második értékelési szakaszban nem vesznek részt.
2. szakasz: az ökoturisztikai létesítmények látogató- és családbarát jellegének pontozásos értékelése anonim helyszíni bejárás tapasztalatai alapján.
A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik, a végső pontszám az egyes bírálók által adott pontszámok átlagolásával születik meg. Az egyes kategóriákban az öt legmagasabb pontszámot elért pályázatra vonatkozóan a bizottság szöveges formában rövid szakmai indokolást ad. A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát.
A cím odaítéléséről – a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján – a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a NGM turizmusért felelős szervezeti egység vezetője dönt, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatójának egyetértésével. Általános szabályként kategóriánként egy, a legmagasabb pontszámot elért létesítmény kerül elismerésre. A cím adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor.
A pályázat eredményét a kiíró szervezetek saját honlapjukon hozzák nyilvánosságra, a nyerteseket írásban értesítik.

Mivel jár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak a létesítményben vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni.
A nyertes pályázók a címet használhatják az ökoturisztikai létesítmény marketingjében, kommunikációjában. A címet a nyertes helyszínek – az adományozás évének megjelölésével – korlátlan ideig használhatják.
A pályázatot kiíró szervezetek a nyertes létesítményt kiemelten kezelik ökoturisztikai jellegű kommunikációs tevékenységük során. A nyertes létesítmény
– kiemelt megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. nemzeti turisztikai adatbázisában;
– egy oldalas megjelenési lehetőséget kap a hazai nemzeti parkok ökoturisztikai kínálatát bemutató kiadványban;
– kiemelt megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. saját médiafelületei.

Pályázati adatlap (doc)

A pályázat határideje

2012. július 31.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Dósa Henrietta (vezető-tanácsos, VM, Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály)
– telefon: 1/7952428
– e-mail: henrietta.dosa@vm.gov.hu

Babarczi Magdolna (termékmenedzser, MT Zrt.)
– telefon: 1/488-8758
– e-mail: babarczi@itthon.hu

Tovább a pályázat honlapjára

Pályázat az év ökoturisztikai létesítménye címre