Ösztöndíjak szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2012-2013-as tanévre

 és az  közösen pályázatot hirdet szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2012/2013-as tanévben.

A pályázat célja

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A pályázat kedvezményezettjei

Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt áll és
megfelel a pályázati felhívás további feltételeinek.

A pályázat leírása

A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő évére elnyert ösztöndíj tartalma (főbb elemek):

  • ösztöndíj
  • tantárgyanként heti 12–18 tanórás képzés
  • tankönyv és jegyzet ellátás
  • ingyenes kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)
  • diákigazolvány
  • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó
  • jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A meghirdetendő ösztöndíjas keretszám: 25 fő + további 5 fő szórványkeret.

Az elkülönített 5 fős szórványkeretre kizárólag a szórvány magyar lakta területekről érkező jelentkezők pályázhatnak.
Az Előértékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható előkészítős ösztöndíjak számát maximálja (például a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb hány előkészítős ösztöndíjat javasol például az anglisztika szakkal pályázók részére). Ez alól – alkalmazása esetén – kivételt jelentenek a szórvány magyar lakta területekről érkező pályázatok.

Azok a szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt illetve ennek megszerzése a 2011/2012-es tanév végén történik meg.

Pályázni lehet minden olyan 2013. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

A pályázók a megjelölt felsőoktatási szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból – felvételi vizsgát tesznek a Balassi Intézetbe (Angol nyelv tantárgyból írásbeli és szóbeli részekből áll a vizsga, a többi tantárgy esetén csak írásbeli részből.) A vizsgák időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők a pályázat benyújtását követően értesítést kapnak a Szabadkai CMH irodától. A felvételi vizsgákra várhatóan 2012 júliusában sor Szabadkán. A pályázaton történő eredményes részvételhez a felvételi vizsgán minden pályázónak kötelező részt vennie.

A felvételi vizsgák kiértékelését a Balassi Intézet végzi. Az írásbeli – illetve az angol nyelv tantárgyból a szóbeli és az írásbeli – felvételi vizsgák tantárgyakként százalékos eredménnyel kerülnek kiértékelésre, a két tantárgy vizsga eredményének számtani átlaga (százalékban kifejezve) jelenti a pályázat értékelésének alapját. Az Előértékelő Bizottság a nyertes pályázókra vonatkozó előzetes javaslatát a felvételi vizsgák eredménye alapján készíti el.

A Balassi Intézet felvételi vizsgájának sajátos tantárgyi feltétele, hogy az anglisztika szakra felvételizők kizárólag abban az esetben kerülnek felvételre, ha az angol tárgyból tett felvételi vizsgájuk legalább 70% -os eredményű.

Az Intézet az angol és informatika tantárgyakból felvételizők esetében jogosult arra, hogy amennyiben az adott tantárgy a 2013. évi normál felvételi eljárásban a vonatkozó szakhoz nem kötelező felvételi tantárgyként van meghatározva, akkor a tanév eleji intézeti felmérők alapján az elvárt tudásszintet el nem érők, illetve az azt magasan meghaladók esetében más, az adott szaknál lehetséges tantárgy tanulását írhatja elő az előkészítő év során.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati tervezet 1. sz. melléklete) keretszámaira a beérkezett pályázatok előértékelésének függvényében az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot. Az Előértékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja (például a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi ösztöndíjat javasol pl. a germanisztika szakkal pályázók részére).

A pályázat határideje

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. július 20., helyi idő szerint 16.00 óra.

Kapcsolat

Szabadkai Információs Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Tel.: +381 24 552 976
Fax: +381-24-552-519;
E-mail: cmh.szabadka@gmail.com
Web: www.cmh.org.rs

A Balassi Intézet honlapja:
www.balassi-intezet.hu

A Balassi Intézet Hungarológia Tagozata:

Dienes Judit Emese tagozati előadó: dienes.judit@gmail.com

Tel.: +36-1-319-3219
Fax: +36-1-319-3218

Tovább a pályázat honlapjára

Ösztöndíjak szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2012-2013-as tanévre

További népszerű pályázatok és pályázati hírek