Ösztöndíjak szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2012-2013-as tanévre

 és az  közösen pályázatot hirdet szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2012/2013-as tanévben.

A pályázat célja

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A pályázat kedvezményezettjei

Pályázhat

 • egyrészt minden szlovén állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy,
 • másrészt valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló (magyar nemzetiségű vagy magyar származású) személy, aki külföldi (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai lakóhely kivételével) állandó lakóhellyel rendelkezik, és megfelel a pályázati felhívás további feltételeinek.

A pályázat leírása

Az ösztöndíj tartalma:

 • 17.850 Ft/hó ösztöndíj
 • ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyv ellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít)
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A felvételre került határon túli magyar személyek a 2012/2013-as tanévben a 10 hónap időtartamú felsőoktatási előkészítő képzéses tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatják. A képzés várhatóan 2012. szeptember elején kezdődik.

A képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.

A nem megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és párhuzamosan féléves szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. E képzési csoportban tanuló hallgatóknak 2 vagy 3 felvételi/érettségi tárgyból és magyar nyelvből záróvizsgát kell tenniük.

A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves felvételi/érettségi szaktárgyi (a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) előkészítésben részesülnek. E képzési csoportban tanuló hallgatóknak 2 vagy 3 felvételi/érettségi tárgyból záróvizsgát kell tenniük.

A www.felvi.hu oldalon megtalálható művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alap- illetve egységes osztatlan képzésben induló nappali tagozatos magyar állami ösztöndíjjal támogatott szakokra történő előkészítő képzés esetén a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó szakra előírt gyakorlati vizsgá(k)ra nem a Balassi

Intézet készíti fel az előkészítőben tanuló hallgatókat. A felkészítést külön képző intézmény által szervezett képzés (gyakorlati képzés) keretében szakonként eltérő összegben meghatározott mértékű költségtérítési díj megfizetése mellett végezhetik a hallgatók.

A felsőoktatási előkészítő képzésben az ösztöndíjas hallgatóknak az Intézeti felvételikor kiválasztott – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területhez kapcsolódó – szak felvételi tantárgyait kell tanulnia, azoknak a követelményeit kell teljesítenie és belőlük záróvizsgát tennie.

A hallgató a 2013. szeptemberben induló képzések egyetemi jelentkezése során megjelölheti a művészet és művészetközvetítés képzési területhez kapcsolódó szakot is a másik választott szakja mellett.

Minden pályázó figyelmét felhívjuk arra, hogy egyes szakokhoz (képzésekhez) a felsőoktatási felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmények alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákat követelnek meg. E szakok jegyzéke a Magyarországon kiadott Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek című kiadvány 801–864. oldalain, illetve a www.felvi.hu weboldalon tekinthető meg. Amennyiben az ösztöndíjas előkészítő képzésben résztvevő ilyen szakot jelöl meg a felsőoktatási felvételi eljárásban, akkor a Balassi Intézetben letett sikeres záróvizsgákon túl az előírt alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákat is teljesítenie kell.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a Balassi Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság, súlyosabb esetben az előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony megszüntethető.

A pályázót érintő költségek:

 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat legkorábban 2012. június 25-től lehet benyújtani.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2012. július 13-ig regisztráljon a http://sao.bbi.hu/login/registration ügyfélkapu oldalon, az ott leírtakat olvassa el figyelmesen! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a későbbi beiratkozási folyamat (kollégiumi beköltözés, ösztöndíjszerződés megkötése) megkönnyítését segíti. A regisztráció eredményeként kapott NEPTUN kódot szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. július 20., közép-európai (CET) idő szerint 15.00 óra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban, postai úton – lehetőség szerint ajánlott levélként – határidőre elküldeni:

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Wurst Elisabeth elnök asszony részére
A-1230 Wien Ketzergasse 376-382 /2/2
Austria
Mobil: 00-43-6644649505
Fax: 00-43-1-887-3908

A szlovén állampolgárságú pályázók közvetlenül a Balassi Intézetbe is beküldhetik pályázatukat:

Balassi Intézet / Hungarológia Tagozat
1519 Budapest, Pf. 385.

Pályázni a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu) és a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) honlapjáról letölthető pályázati adatlapon lehet a szükséges dokumentumok, igazolások csatolásával.

A pályázat határideje

2012. július 20.

Kapcsolat

Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat a pályázattal kapcsolatban:

Wurst Erzsébet
Tel./Fax: 00-43-1-887-3908;

továbbá:

a Balassi Intézet honlapján:
www.balassi-intezet.hu

a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán:
Dienes Judit Emese tagozati előadó: dienes.judit@gmail.com
Tel.: +36-1-319-3219
Fax: +36-1-319-3218

Tovább a pályázat honlapjára

Ösztöndíjak szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2012-2013-as tanévre