Támogatások turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A vidékfejlesztési miniszter rendeletet adott ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A pályázat célja

Támogatás vehető igénybe

 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
 • a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),
 • a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
 • szálláshelyhez nem kötődő:
  • agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
  • lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
  • vadászturizmushoz,
  • erdei turizmushoz,
  • horgászturizmushoz,
  • vízi turizmushoz,
  • borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).

A pályázat kedvezményezettjei

Támogatás igénybevételére jogosult

 • a természetes személy,
 • a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
 • a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
 • a nonprofit szervezet, és
 • az egyház

A pályázat leírása

A támogatás mértéke, ha az 5. § (1) bekezdése szerinti ügyfél

 • természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
  • a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, vagy
  • a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a;
 • nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a,

de nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg.

A pályázat határideje

2012. július 31.

Kapcsolat

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200

KÉRDÉSEIVEL KÉRJÜK FORDULJON A MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI EGYÜTTMŰKÖDÉS OSZTÁLYÁHOZ:

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Zöld szám: 06-80-40-11-11 (ingyenesen hívható zöld szám – mobiltelefonról kezdeményezett hívás esetén a VM ügyfélszolgálatán jelez, vezetékes hívás esetén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre kapcsol)

Telefon: 06-1-795-2530
Fax: 06-1-795-0069
E-mail: info@vm.gov.hu
Ügyfélszolgálat: hétfő: 13.00-16.00, kedd: 9.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00.

A pályázati csomag letöltése

Támogatások turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez