Veres Péter Virtuális Kollégiumi Program – Pályázat hátrányos helyzetű tanulók szakiskolai képzésére

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A Juniperus Aurum Tudományos Kutató és Oktatási Alapítvány 2010 áprilisában kísérleti programot indított Veres Péter Virtuális Kollégium néven. A program célja a szakiskolai tehetséggondozás, azaz olyan hátrányos helyzetű szakiskolás tanulók felkarolása, egyéni mentorálása volt, akik szociális hátrányokkal érkeznek a szakképzés világába.

A pályázat célja

Elsősorban az olyan szakmák iránt érdeklődő fiatalok támogatása jelenti a program gerincét, amelyek kézműves jellegüknél fogva a vidéki életvitelbe, gazdasági szerkezetbe illeszkednek.

A pályázat kedvezményezettjei

A pályázaton részt vehet bármely olyan magyarországi oktatási intézmény, amely 9-11. évfolyamon nappali tagozatos szakképzést folytat.

Iskolánként 1 pályázat adható be, amely 1 tanár és 3 tanuló részvételét jelenti. Összevont intézmények esetén a benyújtott pályázat az összes tagintézmény/intézményegységre vonatkozóan együttesen maximum 2 tanár és 6 tanuló, valamint 2 vándorhétvége szervezésre nyújtható be.

A tanulók 10-11. évfolyamon tanuló, 15-18 év közötti szakiskolai tanulók lehetnek.

A pályázat leírása

A Program tematikája

A Program három alappillérre támaszkodik, amelyek együttesen biztosítják a kitűzött célok elérését.

  1. Önkéntesség
  2. Mentorálás
  3. Támogatás

A program tematikája a résztvevők önkéntes szerepvállalására támaszkodik. A résztvevő iskolák (iskolánként 1 tanár és 3 tanuló, tervezetten 6 iskola bevonása) meghatározott időpontokban – 1-1 hétvégén – vendégül látják a többi résztvevőt és megszervezik az ellátásukat, valamint olyan programokat szerveznek, amelyek a helyi, különleges sajátosságokra épülnek. A helyi programot és a szükséges kereteket a résztvevőkkel együttműködésben közösen alakítja ki a Kuratórium.

Ezek a programok a “kitágult világ megismerésén” keresztül óriási hatással vannak a hátrányos helyzetű fiatalokra, akiknek sokszor épp az jelenti a legfőbb akadályt, hogy a saját lehetőségeikre sincs megfelelő rálátásuk. Minden vándorhétvége ötvözi a tanulás, tapasztalás, játékos és könnyed kompetenciafejlesztés és a közösségformáló tevékenységek sorát, valamint “házi feladatot” is kapnak a tanulók. A program disszeminációs folyamatának része, hogy a résztvevők hazatérve osztálytársaik, kollégáik, tanítványaik, családjuk részére spontán és szervezetten is átadják a látottakat, tapasztaltakat. Így a programban közvetetten érintettek köre több száz fő.

A vándorhétvégék mellett a program másik pillére a mentori rendszer. Ez a tanuló-tanár kapcsolat támogatja a diák tanulmányi előmenetelét is, de legfontosabb feladata, hogy a tanuló szociális és érzelmi életét segítse, és ezáltal járuljon hozzá a szakképzés hatékonyságához. A mentorálás során a tanár megmutatja a lehetséges szakmai jövőt, példaképeket, követendő életpályákat ismertet meg a diákkal és segíti őt abban, hogy a jövőkép-, a tudatos karriertervezés beépüljön a tanuló életvitelébe.

A mentortanári munkát egyéni fejlesztési terv alapozza meg és segíti, valamint a kollégák számára szakmai anyagok és képzésben való részvétel lehetősége is adott.

A program során a tanulók ösztöndíjban részesülnek, amellyel hozzájárulunk a szakmai előmenetelükhöz szükséges források megteremtéséhez, eszközök beszerzéséhez. A tanárok a mentori tevékenység honorálásaként szintén megbízási díjban részesülnek.

Az Alapítvány – önkéntesei és munkatársai közreműködésével – minden résztvevő intézmény számára felajánlja, hogy az intézményben a Program során 1 alkalommal térítésmentes tréninget tart (8 óra) az intézmény munkatársai számára az alábbi, választható témakörök egyikéből:
– az érzelmi intelligencia fejlesztése
– az iskolai agresszió kezelése
– aktívtábla használata
– projektmódszer alkalmazása az oktatásban
– média ismeretek tanítása
– tudatos pénzügyi nevelés az oktatásban

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot postai úton 1 aláírt példányban és elektronikusan (email) kell benyújtani.

Postacím: Juniperus Aurum Alapítvány, Budapest 1165 Hangulat utca 9.
Email-cím: info@juniperusaurum.hu

A pályázatot szövegszerkesztővel elkészítve, A4-es lapra nyomtatva, minden oldalát aláírva, pecsételve kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 1. (aznapi postabélyegző illetve 23.59-ig elküldött email)

A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány 2012. augusztus 22-ig döntést hoz és a pályázókat értesíti erről, valamint honlapján közzéteszi a pályázat nyerteseit.

A Kiíró fenntartja jogát a pályázat – forráshiány esetén történő – visszavonására.

A pályázat határideje

2012. augusztus 1.

Kapcsolat

A pályázati kiírással, a Program részleteivel kapcsolatban a www.juniperusaurum.hu oldalon illetve az info@juniperusaurum.hu email-címen kaphat további tájékoztatást.

Tovább a pályázat honlapjára

Veres Péter Virtuális Kollégiumi Program – Pályázat hátrányos helyzetű tanulók szakiskolai képzésére