Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben a Közép-magyarországi régióban – TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

Jelen konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. Jelen pályázati felhívás szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.1-B-1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című kiemelt projekthez, melynek keretében a bevont személyeknek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben betölthető munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történik meg. Jelen konstrukció elsősorban a kiemelt projekt keretében a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatásának – ezen intézményekben történő – támogatására irányul.

A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Egyrészt elősegíti a „befogadó közszolgáltatási intézmények” kialakítását a szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátások területén, másrészt hozzájárul a roma közösségek és a szociális intézmények közötti kapcsolat megerősítéséhez, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés javításához a szolgáltatásokkal nem vagy nem megfelelően elért területeken. Emellett a roma emberek foglalkoztatása csökkentheti a romákkal szemben érzett előítéleteket is. Hosszú távon fontos cél, hogy a jelen konstrukció hozzájáruljon a bevont személyek munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedéséhez.

Jelen konstrukció részcéljai az alábbiak:

 • a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben hasznosítható szakmával bíró, képzettséget elsősorban a TÁMOP-5.3.1-B-1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című kiemelt projekt keretében szerzett hátrányos helyzetű személyek által betöltött munkakörök számának növekedése.
 • a kapacitásbővítés/szolgáltatásfejlesztés eredményeképpen elért lakosság számának növekedése.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve fenntartói pályázhatnak, az intézmény alapításának dátumától függetlenül.

Jelen pályázati kiírásra csak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

 • állami, önkormányzati szervek és intézményeik
 • központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
 • központi költségvetési szerv (KSH 312)
 • helyi önkormányzat (KSH 321)
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
 • többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
 • helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
 • területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
 • önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)

Azon települési önkormányzati társulás, mely jogi személyiséggel nem rendelkezik (1997. évi CXXXV. törvény 8. §) önállóan nem pályázhat, főpályázóként a társulás gesztorönkormányzata jogosult pályázni.

Jogi személyiségű non-profit szervezetek és intézményeik:

Egyesület

 • egyéb egyesület (KSH 529)

Egyház

 • egyház (KSH 551)
 • egyházi intézmény (KSH 552)
 • Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
 • egyéb egyházi szervezet (KSH 559)

Alapítvány

 • közalapítvány (KSH 561)
 • közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
 • egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
 • egyéb alapítvány (KSH 569)

Nonprofit gazdasági társaság

 • nonprofit kft (KSH 572)
 • nonprofit rt (KSH 573)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 • egyesülés (KSH 591)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)

A pályázat részletei

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2.000.000 Ft, de legfeljebb 20.000.000 Ft lehet.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.

A pályázat benyújtása

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai8/futárposta9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

Határidő

A pályázatok benyújtása 2012. november 2-től a forrás kimerüléséig történhet. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Kapcsolat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: www.nfu.hu

Tovább a pályázat honlapjára

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben a Közép-magyarországi régióban – TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1