A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – TÁMOP-2.3.6.A-12/1.

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése

 1. a vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások megszervezésének biztosításával, valamint
 2. a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában az indulás pénzbeli forrásigényének támogatásával, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.

A pályázók köre

Főpályázóként a pályázatra vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

 • Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
 • Részvénytársaság (KSH 114)
 • Közkereseti társaság (KSH 211)
 • Betéti társaság (KSH 212)
 • Egyéni cég (KSH 213)
 • Egyéni vállalkozó (KSH 231)
 • Egyéb egyesület (KSH 529)
 • Kamara (KSH 541)
 • Közalapítvány (KSH 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
 • Egyéb alapítvány (KSH 569)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)

A pályázat részletei

A TÁMOP-2.3.6 konstrukció célcsoportja a 18-35 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. A konstrukció elsősorban azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

A teljes konstrukció két pályázati ütemből áll, amelynek keretében a potenciális fiatal/pályakezdő vállalkozók egymásra épülő programok keretében:

 • kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit, illetve segítséget kaphatnak üzleti tervük összeállításához (TÁMOP-2.3.6.A keretében),
 • az indítási időszakban kiemelt segítséget kaphatnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozó magatartás kialakításához (TÁMOP-2.3.6.A és TÁMOP-2.3.6.B keretében),
 • valamint a vállalkozás az alapítást követő időszakban felmerülő költségek támogatásában részesülhet (TÁMOP-2.3.6.B keretében).

Támogatható tevékenységek köre

Előkészítési tevékenységek:

 • megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (maximum terjedelme: 2 szerzői ív),
 • közbeszerzés

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

A projekt során megvalósítandó tevékenységek:

 • együttműködés a többi régióban működő, a konstrukció keretein belül vállalkozásfejlesztést végző szervezetekkel; a projekt időtartama alatt minden kedvezményezettnek egy alkalommal, minden kedvezményezett részvételével zajló szakmai konzultációs fórumot kell szerveznie;
 • a régió minden megyéjében a célcsoport felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére, illetve ezzel összefüggő nyilvános programok szervezése, állásbörzéken, ötletbörzéken, szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel;
 • a célcsoport programba vonása érdekében együttműködések létrehozása fiatal hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok, kiemelten roma fiatalok foglalkoztatását elősegítő társadalmi szervezetekkel;
 • vállalkozásindítással összefüggő tanácsadási szolgáltatások;
 • képzések szervezése, lebonyolítása;
 • képzéshez kapcsolódó szolgáltatások (képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás);
 • a képzésekhez kapcsolódó utazás, ellátás
 • közös fórumok, találkozók biztosítása a programba bevont célcsoporttagok számára
 • segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához (pl: előzetes piackutatás, szükségletfelmérés, tevékenység tervezés, pénzügyi tervezés);
 • mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése a vállalkozás elindítását (működéshez szükséges bejegyzés/regisztráció napját) követően 6 hónapig, az eredményének dokumentálása;
 • műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 • üzleti terv egységes tartalmi és formai elemeinek/specifikációjának kialakítása (a többi nyertes pályázóval közösen);
 • az üzleti tervek elbírálási szempontrendszerének és módszertanának kidolgozása (a többi nyertes pályázóval közösen);
 • szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

A támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális megoszlása alapján került meghatározásra:

Régió: Igényelhető minimális támogatás – Igényelhető maximális támogatás

 • Közép-Dunántúl: 240 000 000 Ft – 320 000 000 Ft
 • Nyugat-Dunántúl: 225 000 000 Ft – 300 000 000 Ft
 • Dél-Dunántúl: 210 000 000 Ft – 280 000 000 Ft
 • Észak-Magyarország: 255 000 000 Ft – 340 000 000 Ft
 • Észak-Alföld: 315 000 000 Ft – 420 000 000 Ft
 • Dél-Alföld: 255 000 000 Ft – 340 000 000 Ft

A pályázat benyújtása

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-2.3.6.A-12/1.
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Határidő

A pályázat lejárt.

Kapcsolat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu

Tovább a pályázat honlapjára

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban – TÁMOP-2.3.6.A-12/1.