Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban – TÁMOP-6.2.5/A/12/1

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

A projekt átfogó célja a hazai egészségügyi szolgáltatók nemzetközi követelményeknek megfelelő, standardokon alapuló, egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása, az egészségügyi szolgáltatók, ezen belül elsőként a járó- és fekvőbeteg szakellátás, valamint a közforgalmú gyógyszertári tevékenység akkreditációs rendszerének kialakítása, a működtetés és a hosszú távú fenntarthatóság feltételeinek megteremtése és a program elindítása.

Az akkreditációs rendszer bevezetésének célja

 • a betegellátási tevékenység egységes szemléletű, releváns, objektív, közvetlen megítélése,
 • a standardok szerinti ellátás megvalósulásával az egészségügyi szolgáltatók működésének átláthatóbbá, eredményesebbé, megfelelőbbé, hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele, összességében magasabb minőségű ellátás biztosítása és a folyamatos minőségfejlesztés, és ezeken keresztül
 • a magas minőségű szolgáltatások előnyhöz juttatási lehetőségének megteremtése
 • a lakosság és ellátók kedvezőbb véleményének kialakításához való hozzájárulás

A pályázók köre

Központi költségvetési szervek.

Célcsoport:

 • fekvőbeteg gyógyintézetek,
 • járóbeteg szakrendelők,
 • közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárak

A pályázat részletei

Támogatható tevékenységek köre

 1. Projekt előkészítésével kapcsolatban támogatható tevékenységek
 2. Projektmenedzsment tevékenység
 3. Szakmai megvalósítással kapcsolatban támogatható tevékenységek
  • Módszertani fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
  • Képzési tevékenység
  • Informatikai fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
  • Akkreditációs folyamat koordinálásához kapcsolódó tevékenységek
  • Pilot felülvizsgálatok lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek
  • Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beruházási tevékenységek

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege

A jelen projektjavaslat keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 950.000.000 Ft lehet.

A pályázat benyújtása

A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (jelen útmutató 6. számú melléklete) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai2 /futárposta3 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.2.5./A/12/1
(Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban)

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Határidő

A projektjavaslat benyújtására jelen pályázati dokumentáció www.nfu.hu honlapon való megjelenésétől számított 30. napig van lehetőség.

Kapcsolat

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu

Tovább a pályázat honlapjára

Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban – TÁMOP-6.2.5/A/12/1