Pályázat egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztésére a konvergencia régiókban – (DAOP-2.1.1/I-12, DDOP-2.1.1/H-12, ÉAOP-2.1.1/G-12, ÉMOP-2.1.1/E-12, KDOP-2.1.1/F-12, NYDOP-2.1.1/H-12)

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

Az egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztésére a konvergencia régiókban című pályázat célja olyan, az OEP által nem finanszírozott, nem sürgősségi esetben végzett orvosi, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, illetve olyan veleszületett rendellenességek, betegség vagy sérülés utáni állapot kezeléséhez, kezelés-sorozatához kapcsolódó fejlesztések támogatása, amelyek ország- vagy régióhatáron átnyúló utazásokat és hosszabb távú ott tartózkodást eredményeznek szálláshely és turisztikai programcsomagok igénybevételével, növelve ezáltal a turisztikai ágazat bevételét.

További célok:

 • A hazai egészségügyi turisztikai vállalkozások versenyképességének erősítése
 • Fizetőképes, elsődlegesen külföldi, másodsorban hazai célcsoportok körének bővítése
 • Piaci alapon működő, hosszabb távú ott tartózkodást (több napos, hetes vagy akár hónapos kezelést) igénylő, magas színvonalú egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
 • Egészségügyi és turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, ezáltal az egészségügyi szolgáltatások közvetett, a turisztikai szektorban megjelenő gazdasági hatásainak erősítése
 • Munkahelyek teremtése, megtartása
 • Továbbá, mindezek által a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének javítása

Részcélok

 • „A” részcél: szállásférőhely1-kapacitásbővítéssel (a kapacitásbővítés akár új szálláshely kialakításával akár meglévő szálláshely bővítésével megvalósulhat) egybekötött egészségügyi turisztikai szolgáltatások (pl. gyógyászati részleg) fejlesztése,
 • „B” részcél: meglévő, működő szálláshelyek vagy attrakciók egészségügyi turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése.

A pályázók köre

Jelen felhívás keretében az alábbi, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód (GFO) megjelölésű, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül
Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11
Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO 139
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be pályázatot az alábbi szervezetek:
Egyéni vállalkozók GFO 231

Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult pályázat benyújtására. Amennyiben a pályázat konzorciumi formában kerül benyújtásra, akkor a Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában leírtak betartása szükséges.

A pályázat részletei

Rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra2 rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben:

Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-2.1.1/I-12) – 3 000 millió Ft
Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-2.1.1/H-12) – 1 500 millió Ft
Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2.1.1/G-12) – 3 000 millió Ft
Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-2.1.1/E-12) – 3 000 millió Ft
Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-2.1.1/F-12) – 3 992 millió Ft
Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2.1.1/H-12) – 2 000 millió Ft

Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma

Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-2.1.1/I-12) – 6
Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-2.1.1/H-12) – 3
Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2.1.1/G-12) – 6
Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-2.1.1/E-12) – 6
Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-2.1.1/F-12) – 7
Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2.1.1/H-12) – 4

Önállóan támogatható tevékenységek

„A” részcél esetén (azaz szállásférőhely kapacitásbővítés esetén) támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

 1. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a szálláshelyek kapacitásfejlesztéséhez és az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 2. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a szálláshelyek kapacitásfejlesztéséhez és az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

„B” részcél esetén (azaz meglévő turisztikai létesítmények egészségügyi turisztikai szolgáltatás bővítése esetén) támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

 1. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 2. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 3. Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű), mely a szálláshely vagy attrakció egészségügyi szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez.

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

Az igényelhető támogatás mértéke mind a négy régióra vonatkozóan az elszámolható költség maximum 50 %-a. Ezen támogatási mérték középvállalkozások esetén 10 %-kal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 %-kal növelhető. Ezek alapján az igényelhető támogatási mértékek projektgazda típusonként tehát a következőek:

A projekt megvalósításának helyszíne

Támogatás maximális mértéke:

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország

Mikro- és kisvállalkozás: 70%
Középvállalkozás: 60%
Egyéb projektgazdák: 50%

Közép-Dunántúl

Mikro- és kisvállalkozás: 60%
Középvállalkozás: 50%
Egyéb projektgazdák: 40%

Nyugat-Dunántúl

Mikro- és kisvállalkozás: 50%
Középvállalkozás: 40%
Egyéb projektgazdák: 30%

A képzés valamennyi régióban, valamennyi típusú projektgazda vonatkozásában maximum 60 %-os intenzitással támogatható.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

Igényelhető támogatás összege

”A” részcél esetében – minden érintett régióban

Minimum: 50 millió Ft
Maximum: 1 000 millió Ft

”B” részcél esetében – minden érintett régióban

Minimum: 50 millió Ft
Maximum: 300 millió Ft

A pályázat benyújtása

A pályázat magyar nyelven, kizárólag .xzip formátumban készült projekt adatlapon nyújtható be.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati felhívás részét képező nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni a Pályázati Felhívásban megjelölt címre és határidőben.

Benyújtás helye

Dél-Alföldi Operatív Program
DAOP-2.1.1/I-12
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Dél-Dunántúli Operatív Program
DDOP-2.1.1/H-12
DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária utca. 3.

Észak-Alföldi Operatív Program
ÉAOP-2.1.1/G-12
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ 4002 Debrecen 2. Pf. 501.

Észak-Magyarországi Operatív Program
ÉMOP-2.1.1/E-12
Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228.

Közép-Dunántúli Operatív Program
KDOP-2.1.1/F-12
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program
NYDOP-2.1.1/H-12
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.

Határidő

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

Konstrukció – A benyújtás kezdete – Az I. szakasz benyújtásának határideje – A benyújtás legvégső időpontja
DAOP-2.1.1/I-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 10. – 2012. október 8.
DDOP-2.1.1/H-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 3. – 2012. október 1.
ÉAOP-2.1.1/G-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 10. – 2012. október 8.
ÉMOP-2.1.1/E-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 3. – 2012. október 1.
KDOP-2.1.1/F-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 3. – 2012. október 1.
NYDOP-2.1.1/H-12: 2012. augusztus 1. – 2012. szeptember 10. – 2012. október 8.

Kapcsolat

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a pályázat honlapjára

Pályázat egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztésére a konvergencia régiókban – (DAOP-2.1.1/I-12, DDOP-2.1.1/H-12, ÉAOP-2.1.1/G-12, ÉMOP-2.1.1/E-12, KDOP-2.1.1/F-12, NYDOP-2.1.1/H-12)