Pihenjünk közösen! – Pályázat gyerekeket nevelő családok üdülésének támogatására

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja a gyermekeket nevelő családok közösségeinek – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – együttes pihenését és egyúttal a pályázó szervezetek közösségépítő, a családi értékeket, a nemzedékek közötti szolidaritást pozitívan megjelenítő és népszerűsítő programját.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő belföldi székhelyű szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. sz. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek,szakszervezetek),
 • egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet, stb).

Továbbá, amelyek a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

A pályázat részletei

Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 31 000 000 Ft, azaz harmincegy millió forint.

Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázat, amely:

 1. A különleges méltánylást érdemlő helyzetükre tekintettel az alábbi családok közös pihenését valósítja meg:
  • három- és több gyermeket nevelő családok,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok,
  • egyszülős családok,
  • családdal együtt utazó fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek vagy felnőtt
 2. Családokon belüli, több generáció közös pihenését valósítja meg.
 3. A pihenést hátrányos kistérségekben, elsősorban a falusi turizmus* lehetőségeit kiaknázó helyszínre szervezi.
 4. A pihenés helyszínéül választott településen időseket segítő/időseknek szóló és/vagy a családi életre nevelés jegyében szervezett tevékenységet valósít meg.

Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.

Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. április 30. közé eső időszak.

A pályázati űrlapon a megjelölhető maximális pihenési időszak 7 napos (6 éjszakás) időtartam lehet.

Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. augusztus 13. 23.59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került.
A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. szeptember 20.

A pályázat benyújtásának határideje

2012. augusztus 13. 23.59 óra.

Kapcsolat

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: 06-1/237-67-82
Fax: 06-1/237-67-82
palyazat@ncsszi.hu

Tovább a pályázati kiíráshoz

Pihenjünk közösen! – Pályázat gyerekeket nevelő családok üdülésének támogatására