Pályázat anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2012-ben, illetve a 2012/2013-as tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására.

A pályázat célja

  • “Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle” támogatása
  • “Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék”, fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása

A pályázók köre

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Az “A” pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
A “B” pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.

A pályázat részletei

Általános tudnivalók:
A támogatás forrása Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002).
A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet részére.
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 15 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti. Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 30%-ának mértékéig.
A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Richly Gábor, tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2012. október 1-jéig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek.
Egy szervezet több tanulmányi versenyre is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
2013-ra átnyúló programot csak 2012. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2012. október 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
Magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezők ellátásának támogatására vonatkozó költségek nem támogathatók.
A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2012. szeptember 1. véghatárideje 2013. június 15.
A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.
A pályázatokat kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.). Szécsi Viktóriának címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre: Szécsi Viktória szecsi@mad.hu, illetve Király Annamária annamaria.kiraly@emmi.gov.hu

A pályázat benyújtásának határideje

2012. szeptember 20. (a postai bélyegző kelte)

Kapcsolat

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Szécsi Viktória 36-30-4503539

Tovább a pályázati kiíráshoz

Pályázat anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására