Szervezetfejlesztési program – ÁROP-1.2.18

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

A pályázat célja

A jelen projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja a működési hatékonyság növelése. A program a szervezeten belüli működés javítására hat, s nem célja a jelenlegi közigazgatási intézményrendszer szerkezetének átalakítása. A program kialakítása és megvalósítása során tekintettel kell lenni a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltakra, mely értelmében az új közigazgatási rendszer véglegesítése során törekedni kell arra, hogy a hatékonyságnövekedéssel költségvetési megtakarítás is elérhető legyen.

A pályázók köre

Jelen támogatási konstrukció keretében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projektjavaslatot.

A pályázat részletei

Elvárt eredmények

A projektben a következő eredményeket kell elérni:

  1. Be kell mutatni az elmúlt években a magyar közigazgatásban végrehajtott szervezetfejlesztési intézkedések hatásait és a végrehajtás tapasztalatait, továbbá a hazai szempontból releváns nemzetközi tapasztalatokat.
  2. Az államigazgatási szervekre vonatkozó, a szervezeti működési hatékonyság növelését célzó egységes módszertant kell kialakítani. A módszertannak tartalmaznia kell a kiindulási szervezeti állapot felmérésére (szervezeti átvilágítás) irányadó alapelveket és szabályokat, továbbá legalább a szervezeti teljesítménymenedzsmentre, folyamatkezelésre, tudásmenedzsmentre és minőségmenedzsmentre irányuló beavatkozásokat és eszközöket. A módszertannak külön ki kell térnie azon eszközök bemutatására, amelyek a szervezeti változások kezelését támogatják.
  3. Legalább két szervezetben pilot jelleggel ki kell próbálni a módszertanban megfogalmazott javaslatokat, eszközöket, majd a következtetéseket vissza kell csatolni a módszertanokba.
  4. Biztosítani kell a végleges módszertani javaslatok több szervezetre kiterjedő alkalmazhatóságának alapvető feltételeit. Ennek keretében képzéseket kell szervezni az érintett célközönségnek, meg kell szervezni az érintett államigazgatási szervek tájékoztatását és felkészítését a programban való részvételre, továbbá biztosítani kell a program végrehajtását megkönnyítő interneten keresztüli gyors tapasztalatcserét és tudásbázist.

Rendelkezésre álló forrás: A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 400 000 000 forint.

Támogatható projektjavaslatok száma: A konstrukció keretében legfeljebb egy kiemelt projekt kerül támogatásra.

Támogatható tevékenységek köre: A projekt céljának megvalósítását szolgáló szakértői tanácsadás igénybevétele, felmérések készítése, személyi közreműködés biztosítása, valamint egyes, a C3. pontban nevesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek.

Támogatás formája: A támogatás formája: a projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.

Támogatás összege: A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb 400 000 000 forint lehet.

A projekt adatlapban konzorciumi tagonként külön-külön be kell mutatni az egyes tagokra eső elszámolni kívánt költségeket, támogatási összeget.

A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje

A projektjavaslat (támogatási kérelem) magyar nyelven, kizárólag a jelen útmutató mellékletét képező projekt adatlapon és mellékleteivel együtt nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A projektjavaslatot 1 eredeti példányban, valamint 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a támogatás lebonyolításában közreműködő szervezet címeinek egyikére kell beküldeni, vagy benyújtani:

Amennyiben a projektjavaslatot küldeményként kívánják benyújtani:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánják benyújtani:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1448 Budapest, Rb.: 684

Amennyiben a projektjavaslatot személyesen kívánják benyújtani:
1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Személyes ügyfélszolgálatunk nyitva tartása:
hétfő-csütörtök: 8:30 – 17:00
péntek: 8:30 – 13:30

A borítékon kérjük feltüntetni: ÁROP-1.2.18

Kérjük, hogy a CD lemez tokján egyaránt jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (ÁROP-1.2.18), a pályázó nevét és a projektjavaslat címét.

A pályázat benyújtásának határideje

A projektjavaslatot 2012. augusztus 9. és 2012. szeptember 8. között lehet benyújtani.

Kapcsolat

További felvilágosítás a 224-3221 telefonszámon kapható.

Tovább a pályázati kiíráshoz

Szervezetfejlesztési program – ÁROP-1.2.18