Pályázat a Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) Programban való magyar részvétel támogatására – TéT-12

A pályázat célja

A Kutatási és Technológia Alapból (továbbiakban KTIA) nyújtott támogatások átfogó célja a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás, illetve együttműködés növelése, a versenyképes és tudásalapú gazdaság fejlesztése a vállalkozások és a kutatóintézetek kutatási és innovációs aktivitásának és együttműködési készségének növelésén, a K+F infrastrukturális háttér megerősítésén, a magasan kvalifikált munkaerő megtartásán, a K+F eredmények célirányos hasznosításán, valamint a nemzetközi együttműködésekben történő aktívabb magyar részvételen keresztül.

Jelen pályázati konstrukció célja támogatás nyújtása a nemzetközi Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés eszközrendszerével, különös tekintettel:

 • a magyar gazdaság innovatív ágazatai versenyképességének növekedésére,
 • a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítésére,
 • a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonására,
 • nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosítására,
 • A kutatócseréknek elő kell segítenie:
 • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi K+F együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítését,
  • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható K+F projektek indításának előkészítését,
  • a fiatal kutatók (pl. egyetemi és PhD. hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi tapasztalatszerzésének előmozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
  • a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének elősegítését, hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül.

A pályázók köre

A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság magyarországi fióktelepe pályázhat.

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok (GFO 11X),
 • szövetkezetek (GFO 12X),
 • külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (GFO 226),
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek (GFO 3XX);
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, amennyiben kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak, közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek (GFO 5XX).

A pályázat részletei

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint 2012-re.

A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben: 100-400 db.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás csak csekély összegű (de minimis) támogatás lehet, amelynek maximális összegét az aktuális pályázati relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A támogatás mértékére vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató D.2.2. fejezetében foglaltak irányadóak. A csekély összegű (de minimis) támogatás igényléskor a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

TÁMOGATÁS FORMÁJA

A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás a KTIA Pályázati Útmutató D.1. fejezete szerinti vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A jelen Pályázati Felhívás alábbi pontjaiban foglalt feltételek közül legalább kettő megvalósítását kötelező vállalni a projekt keretében:

 • PhD hallgató és/vagy posztdoktor1 és/vagy fiatal kutató2 bevonása a projektbe (min. 2 fő / munkaszakasz),
 • Nemzetközi konferencián való részvétel a projekt futamideje alatt a projekteredmények bemutatása céljából,
 • Hazai, illetve nemzetközi publikációk a projekt megvalósulása során.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határidejére vonatkozó információk az aktuális pályázati relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítésében találhatóak.

Kapcsolat

Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
06-40-638-638

http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a pályázati kiíráshoz

Pályázat a Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) Programban való magyar részvétel támogatására – TÉT-12