Út a szakmaválasztáshoz – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek támogatására – TÁMOP-2.2.7.A-13/1

A pályázat lejárt. Vissza a főoldalra!

Megjelent a TÁMOP-2.2.7-13/1 jelű, „Út a szakmaválasztáshoz” című kiemelt projekt és a hozzá kapcsolódó pályázati kiírás.

Jelen TÁMOP pályázat célja

A kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi.

A projekt közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak tovább, és ennek eredményeként valós munkaerő-piaci relevanciával bíró, versenyképes szakképesítést szerezzenek.

Ehhez kapcsolódóan részcélok

 • a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek,
 • az általános iskolai tanulmányok befejezésének és a szakiskolákba történő jelentkezés ösztönzése, támogatása
 • szakmaválasztást támogató tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása
 • növekedjen a programban résztvevő8./ 9. évfolyamot eredményesen elvégző tanulók száma
 • bevonásra és „átkísérésre” kerüljön az érintett célcsoport a szakképzési rendszerbe
 • a régióban elérhető szakképesítések közül a célcsoport tagok minél többet megismerjenek
 • a mentori tevékenységhez kapcsolódóan a szülői támogatói háttér kialakítása
 • bevont tanulók támogatása a pályaorientációban és a szakma választásban
 • a bevont tanulók szakmaszerzésre történő felkészítésének támogatása

Pályázók köre

Projektgazdaként/konzorciumvezetőként foglalkoztatáspolitikai, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó, az iskolai rendszerű oktatásba történő beiskolázást célzó pályaorientációs szolgáltatást is nyújtó központi költségvetési szerv nyújthat be projekttervet.

Konzorciumi partnerként be kell vonni olyan országos nemzetiségi önkormányzatot, amely társadalmi felzárkóztatás tekintetében a Kormánnyal kötött megállapodással rendelkezik és biztosítani tudja a programba bevonandó csoporton belül a roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport elérését, továbbá annak módszertani intézményét.

A konzorciumban a fentiek mellett olyan alapítványt/szervezetet kell bevonni, amely tevékenységi köre alapító okirata szerint felnőttképzés, továbbképzés, rendelkezik legalább 5 év felnőttképzési és/vagy felsőoktatási és/vagy mentorálási tapasztalattal.

A pályázat részletei

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen konstrukció keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 6.000.000.000 Ft
lehet.

A programban – az előzetes kalkulációk figyelembe vételével – legalább 6000 fő ösztöndíjas részvételére nyílik lehetőség, minimum 500 fő mentor bevonásával.

Az adható ösztöndíj mértéke 10.000 – 18.000 Ft/hó/diák, melyet a program biztosít a következőképpen:

 • Ösztöndíj: a 2013/2014-es tanévben 2013. szeptember 1. napjától 2014. június 30. napjáig
 • 2014. év nyarán (2014. július 1. napjától 2014. augusztus 31-ig) a fejlesztő, felkészítő programok idején
 • Ösztöndíj: a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 1. napjától 2015. május 31. napjáig havonta kerül folyósítja.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

A projektjavaslatok benyújtása 2013. május 10-től 2013. június július 11-ig lehetséges.

A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a kiemelt projekt felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárpostai szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.2.7.A-13/1 (”Út a szakmaválasztáshoz”)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

További információ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Tovább a teljes pályázati kiírásra

Út a szakmaválasztáshoz – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek támogatására – TÁMOP-2.2.7.A-13/1