Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális pályázatot írt ki krízishelyzetbe került, rászoruló személyek és családok támogatására „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati programja” keretében.

A pályázat célja

A pályázat célja az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amely lehetővé teszi az adott probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.

Pályázók köre

Magánszemélyek: önhibájukon kívül krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok.

A pályázat részletei

Az igényelhető támogatás formája: egyösszegű pénzbeli támogatás, egyszeri szociális segély.

A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

Krízisnek tekinthetőek a különösen:

  • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megbetegedés vagy baleset eredményeként beállt és a pályázat benyújtásakor is fennálló súlyos egészségkárosodás, jelentős munkaképesség csökkenés,
  • a családfenntartó vagy több kiskorú gyermek ellátásról gondoskodó egyedülálló személy keresőtevékenységének neki fel nem róható okból, legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megszűnése,
  • a családok anyagi helyzetét megrendítő, az adott személy illetve család létfenntartását biztosító, váratlan és elkerülhetetlen, nagy összegű kiadás(ok) bekövetkezése, korábban egy háztartásban élő családtag elvesztése
  • egészségi állapot fenntartásához szükséges gyógyászati segédeszköz, alapvető élettevékenységhez, tanuláshoz, munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi eszköz pályázónak fel nem róható okból történő – legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett – meghibásodása, eltűnése, amelynek javítását/pótlását a pályázó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, és annak költségeit állami/önkormányzati szerv/szociális, egészségügyi intézmény nem vagy csekély mértékben támogatja.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Határidő: 2013. október 30.

Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

További információ

Humanitás Szociális Alapítvány – 1075 Budapest, Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására

További népszerű pályázatok és pályázati hírek