Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális pályázatot írt ki krízishelyzetbe került, rászoruló személyek és családok támogatására „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati programja” keretében.

A pályázat célja

A pályázat célja az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amely lehetővé teszi az adott probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.

Pályázók köre

Magánszemélyek: önhibájukon kívül krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok.

A pályázat részletei

Az igényelhető támogatás formája: egyösszegű pénzbeli támogatás, egyszeri szociális segély.

A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

Krízisnek tekinthetőek a különösen:

  • legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megbetegedés vagy baleset eredményeként beállt és a pályázat benyújtásakor is fennálló súlyos egészségkárosodás, jelentős munkaképesség csökkenés,
  • a családfenntartó vagy több kiskorú gyermek ellátásról gondoskodó egyedülálló személy keresőtevékenységének neki fel nem róható okból, legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megszűnése,
  • a családok anyagi helyzetét megrendítő, az adott személy illetve család létfenntartását biztosító, váratlan és elkerülhetetlen, nagy összegű kiadás(ok) bekövetkezése, korábban egy háztartásban élő családtag elvesztése
  • egészségi állapot fenntartásához szükséges gyógyászati segédeszköz, alapvető élettevékenységhez, tanuláshoz, munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi eszköz pályázónak fel nem róható okból történő – legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett – meghibásodása, eltűnése, amelynek javítását/pótlását a pályázó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, és annak költségeit állami/önkormányzati szerv/szociális, egészségügyi intézmény nem vagy csekély mértékben támogatja.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Határidő: 2013. október 30.

Benyújtás: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

További információ

Humanitás Szociális Alapítvány - 1075 Budapest, Madách Imre út 5. Tel.: +36-1-321-5065, postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Pályázat krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására

Hamarosan megjelennek az új uniós tervezési időszak pályázatai!

Értesüljön Ön is az első között ezekről az alábbi célcsoportoknak szóló hírleveleink segítségével!