Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj – Pályázat felsőoktatási hallgatók részére

Bursa Hungarica

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók részére a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében. A pályázat kódja: BURSA-2014A

A pályázat célja

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Pályázók köre

Magánszemélyek: az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat részletei

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2013/2014. tanév második (tavaszi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) féléve.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2014. március.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Benyújtás:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

További információ

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj – Pályázat felsőoktatási hallgatók részére

További népszerű pályázatok és pályázati hírek