Innovációs pályázatok

4.67/5 (9 értékelés)

Pályázati lehetőségek biotechnológiai innovációs projektek támogatására

A pályázat keretében olyan projekteket támogatnak összesen 106.000.000 euró keretösszegben, melyek fő célja olyan új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakítása, amelyek felválthatják a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt, és erőteljes lökést adhatnak a vidékfejlesztésnek. Határidő: 2015. december 3.

Pályázat a migrációval és a hozzá kapcsolódó bűnözés megelőzésével kapcsolatos tevékenységek támogatására

A pályázat keretében a globális béke és biztonság megteremtésének érdekében az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények – beleértve a radikalizálódást, az erőszakos szélsőségességet, a terrorizmust és a külföldi terrorista harcosok megjelenését – megelőzésének érdekében létrejött projekteket támogatják. Határidő: 2015. október 15.

Pályázat kutatási infrastruktúra megerősítésének, nemzetköziesedés, hálózatosodás támogatására

A pályázat keretében kutatóhelyek (költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei), egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények és állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet minimum 50 millió, maximum 1000 millió Ft értékben. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

Pályázat szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatására

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek és non-profit gazdasági társaságok pályázhatnak minimum 1 millió, maximum 6 millió Ft támogatásra újdonságkutatási, iparjogvédelmi kutatások, iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek, illetve szellemi vagyonértékelés és audit tevékenységek költségeinek támogatására. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24- től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.