Oktatási pályázatok

Pályázat középiskolai osztálykirándulások támogatására határainkon túli magyar szervezeteknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett középiskolai osztálykirándulások támogatására a Julianus Testvériskola Program keretében határon túli oktatási intézmények részére. A pályázat célja Lehetőséget nyújtani határon túli magyar diákok számára, hogy megismerjék az anyaország, illetve a Kárpát-medence más régióinak életét és kultúráját, továbbá hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai…

Pályázat a magyar identitás megerősítését szolgáló közoktatási programok támogatására határon túli szervezeteknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt közoktatási pályázatot írt ki határon túli szervezeteknek a tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási programok iskolások részére történő támogatására a 2014-/2015-ös tanévben. A pályázat célja A 2014/15-ös tanévben az identitás megerősítését szolgáló tanórán kívüli közoktatási jellegű programok támogatása. A pályázók köre A szomszédos…

Pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására határon túli szervezeteknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt közoktatási pályázatot írt ki a szórványban folyó oktatás támogatására a 2014/2015-ös tanévben. A pályázat célja Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovákiában közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás. A pályázók köre Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, horvátországi jogi személyiséggel…

Pályázat projektek kezdőtőkéjéhez való támogatás elnyerésére (előfinanszírozásra) – A START Duna Régió Projekttámogatási Alap felhívása

A START – Danube Region Project Fund (Duna Régió Projekt Alap) pályázati felhívást tett közzé projektek kezdőtőkéjéhez való támogatás elnyerésére. A pályázat tárgya A START – Danube Region Project Fund az EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) új kezdeményezése, és kezdőtőkét biztosít a Duna Régióban megvalósítandó projektek fejlesztéséhez és végrehajtásához. A kezdőtőke azt jelenti, hogy a kedvezményezettek…

Kármán Tódor-díj 2014 – Pályázat kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenységek díjazására

Megjelent a Kármán Tódor-díj 2014. évi pályázati és javaslattételi kiírása a Kormányportálon. A pályázat célja A magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplőinek elismerése. A pályázók köre A díjat természetes és jogi személyek kaphatják. Javaslattétel, illetve erre irányuló kezdeményezés a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő…